Salla Virta. Kuva: Antti Kalakivi

SAIRAANHOITAJA-LEHTI: Kesä toi työpaikoille tuuraajat. Opiskelijat saavat tuntumaa työhön ja oppivat uutta. Toivottavasti osastoilla on valmistauduttu hyvin, ja arvostetaan aloittelevia kollegoita.
Kaksi vuotta sitten valmistunut Essi Hyypiä pääsi viimeisen harjoittelunsa jälkeen töihin Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystys- ja nova-osastolle. Hyypiä ylistää tiimiään. Apua saa aina. Tutkimusten mukaan päivystys ei ole niitä paikkoja, joissa työviihtyvyys olisi kärjessä. Lappeenrannassa on kuitenkin osattu tehdä jotain oikein, sillä Hyypiä kehuu työpaikkaansa. Tämä on hänen unelmansa.
Hyypiä puhuu myös vastavalmistuneille tyypillisestä ekan vuoden kriisistä. Vuoden pari työssä olleet sairaanhoitajat alkavat epäillä, ovatko oikealla alalla. Siinä kohtaa tarvitaan kannustusta ja ammatti-identiteetin vahvistusta.
Joskus on hyvä astua uuden työntekijän crocseihin ja palauttaa mieliin, millaista oli aloittaa alusta. Tässä auttaa työkierto. Hyksin teholla työskentelevä Nina Ruottinen kertoo tuurausten naapurisairaalassa ravistelleen omaa osaamistaan.
Sairaanhoitajaopinnoista kolmasosa on käytännön harjoittelua. Tapasin sairaanhoitajan päivänä Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Nina Braskin. Hän pelkää, ettei opetussairaaloita jää sote-uudistuksen jälkeen riittävästi. Kymenlaakson keskussairaalassa on huomattu harjoittelijaryhmien jo nyt kasvaneen ja uuvuttavan ohjaajia. Jotta saamme ammattitaitoisia sairaanhoitajia, työssä oppimisesta tulee pitää kiinni jatkossakin.

Salla Virta
toimitussihteeri

Lue lehteä digitaalisesti: http://shlehti.sairaanhoitajat.fi/

—-

Drömteam som stöd
Sommaren kom till arbetsplatserna med inhopparna. Studerande får känning av arbetet och lär sig nytt. Förhoppningsvis har man förberett sig väl på avdelningarna och värderar nybörjarkolleger.
Essi Hyypiä som blev färdig för två år sedan fick efter den sista praktiken jobb på Södra Karelens centralsjukhus jour- och novaavdelning. Hyypiä prisar sitt team. Hjälp får man alltid. Enligt undersökningar hör jouren inte de ställen där trivseln i arbetet är i topp. I Villmanstrand har man ändå kunnat göra något rätt eftersom Hyypiä berömmer sin arbetsplats. Detta är hennes dröm.
Hyypiä talar även om den för nyexaminerade typiska förstaårskrisen. Sjukskötare som jobbat ett par år börjar betvivla att de valt rätt bransch. Då behövs uppmuntran och stärkande av yrkesidentiteten.
Ibland är det bra att stiga i en ny arbetstagares crocs och återkalla i minnet hur det var att starta från början. Här hjälper rotation i arbetet. Nina Ruottinen som arbetar på Hucs intensiv berättar om hur inhopp i grannsjukhuset skakade om det egna kunnandet.
En tredjedel av sjukskötarstudierna är praktiska övningar. Jag träffade på sjukskötardagen i Kymmenedalens centralsjukhus ordföranden för Kotka stadsfullmäktige Nina Brask. Hon är rädd för att det inte blir kvar tillräckligt undervisningssjukhus efter vårdreformen. I Kymmenedalens centralsjukhus har man märkt att praktikgrupperna redan nu blivit större och handledarna blir utmattade. För att få yrkesskickliga sjukskötare måste vi hålla fast vid inlärning i arbetet även i fortsättningen.
PS. På våren togs det nya praktiksökningssystemet Jobiili i bruk. Läs mer på sid. 11.

Salla Virta
redaktionssekreterare

Läs digital: http://shlehti.sairaanhoitajat.fi/