Eva Agge. Kuva: Pietari Hatanpää

Teitä kiinnostaa, miten asiat tehdään muualla, toisilla hoitoalan työpaikoilla. Haluatte myös poimia lehdestä uusia kehittämisideoita.

Teimme lukijatutkimuksen Sairaanhoitaja-lehden joulukuun numerosta. Nyt alamme hyödyntää tuloksia. Ne otetaan mukaan toimituksen arkityöhön: niin jokaisen lehden tekemiseen kuin pitkän linjan suunnitelmiin. Vahvistamme lehdessä niitä asioita, joista te piditte ja muutamme ja kehitämme niitä, joista annoitte huonoa palautetta.

96 prosenttia teistä on edelleen tyytyväisiä lehteen. Kiitos! Sairaanhoitaja-lehden nuorten ikäluokkien lukemistottumukset ovat todella hyvällä tasolla. Samoin ne teistä, jotka ovat viimeisen kahden vuoden aikana osallistuneet täydennyskoulutukseen, lukevat lehteä paljon aktiivisemmin kuin vertailuryhmä. Aktiivisuus näyttää johtavan myönteiseen ammatilliseen kierteeseen. Tämän soisi soittavan kelloja: olet vahvasti kärryillä, jos sekä kouluttaudut että luet ammattilehteä. Ja päinvastoin: olet tuplasti pihalla, jos et näin tee.

Saimme poikkeuksellisen paljon vapaamuotoista palautetta, 52 sivua kirjoittamianne kommentteja. Se on huikeaa! Meillä on kova halua osoittaa, että otamme palautteen tosissamme. Joku toivoi, että kiertäisimme Suomea ja kertoisimme alueellisia kuulumisia. Oli myös spesifimpiä toiveita: ”Menkää terveysasemalle Lapin pohjoisimpaan kolkkaan ja vuodeosastolle syvälle Karjalan periferiaan.” No mehän menemme, mahdollisimman pian.

Tähän numeroon teimme juttua muun muassa siitä, miltä sairaanhoitajapula tuntuu teidän työssänne sekä käsittelimme rokoteasiaa Tilanne päällä -palstalla. Valitsimme aiheet, koska olemme saaneet teiltä valtavasti palautetta näistä aiheista.

Kannattaa siis toivoa!

Eva Agge
Päätoimittaja

Lue lehteä digitaalisesti: http://shlehti.sairaanhoitajat.fi/

—–

Ni får vad ni beställer!

Ni är intresserade av hur saker och ting utförs på annat håll, på andra arbetsplatser inom vården. Ni vill även plocka åt er nya utvecklingsidéer från tidningen.

Vi gjorde en läsarenkät om tidningen Sairaanhoitaja-Sjukskötarens decembernummer. Nu börjar vi utnyttja resultaten. De ska beaktas i redaktionens  vardagsarbete, såväl när varje tidning görs som i långsiktsplanerna. Vi utvidgar i tidningen de saker ni tycker om och ändrar och utvecklar de saker ni gav dålig respons om.

96 procent av er är fortfarande nöjda med tidningen. Tack! De unga åldersklassers läsvanor av tidningen Sairaanhoitaja-Sjukskötaren är verkligen på en bra nivå. Likaså de av er som under de senaste två åren deltagit i fortbildning läser tidningen mycket aktivare än kontrollgruppen. Aktivitet ser ut att leda till en positiv yrkesmässig cirkel. Detta skulle man gärna se att får klockor att ringa: du är starkt med på noterna om du både utbildar dig och läser en yrkestidning. Och tvärtom: du ä dubbelt upp ute och går om du inte gör så.

Vi fick ovanligt mycket fritt formulerad respons. 52 sidor av er skrivna kommentarer. Det är fantastiskt! Vi har stor lust att visa att vi tar er respons på allvar. Någon hoppades att vi skulle åka omkring i Finland och berätta regionala nyheter. Det fanns även mer specifika önskemål: ”Gå till en hälsostation i Lapplands avlägsnaste hörn och till en bäddavdelning i Karelens periferi.” Nåväl, vi ska gå, så fort som möjligt.

För detta nummer gjorde vi en artikel bl.a. om hur sjukskötarbristen känns i ert arbete. Vi valde teman för spalten Tilanne päällä (Aktion pågår) då vi fått mycket respons av er om sådana teman.

Det är alltså skäl att hoppas!

Eva Agge
Chefredaktör

Läs digital: http://shlehti.sairaanhoitajat.fi/

Översättning Hans Falck

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.