Eva Agge. Kuva: Pietari Hatanpää

Eva Agge. Kuva: Pietari Hatanpää

SAIRAANHOITAJA-LEHTI: Kävimme Belgiassa juttukeikalla haistelemassa etiikanopetuksen uusia tuulia. Sinne meidät houkutteli maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen etiikkalaboratorio, jossa sairaanhoitajat ovat potilaina ja sairaanhoitajaopiskelijat hoitajina. Lue miltä sairaanhoitajasta tuntui olla hoidettavana ja roikkua nakuna nostolaitteessa matkalla kylpyammeeseen.

Myönnän, ettemme olisi osanneet hakeutua Leuveniin ilman Sairaanhoitaja-lehden omaa etiikkatyöryhmää ja heidän kontaktejaan. Kaikki tämän numeron jutut on suunniteltu etiikkaryhmän kesäkuisessa tapaamisessa. Henkilö-palstalta löydät ryhmän jäsenen haastattelun. Hänen mielestään haittatapahtumista ilmoittaminen on laajennettava koskemaan myös etiikkaa.

Saimme avarakatseisen viisaita vastauksia, kun pyysimme nuoria sairaanhoitajia ratkomaan hoitotyön hankalia eettisiä tilanteita. Esimerkit ovat suoraan kentältä. Onko vastaavaa osunut kohdalle?

Jotkut teistä ovat satunnaisotannalla osuneet myös lukijatutkimuksemme vastaajiksi syyskuussa. Saimme 50 sivua avoimia kommentteja. ”Poikkeuksellisen runsas vapaamuotoinen palaute”, arvioi tutkija.

”Lehti on sisällä sairaanhoitajan arjessa”, kommentoi yksi vastaajista. ”Lehti tukee ammattitaitoani ja kollegiaalisuutta”, te sanotte.  ”Syvällisemmin, enemmän, laajemmin, ei vain pintaraapaisuja”, te toivotte. Olette myös pahoittaneet mielenne, kun emme ole tarttuneet juttuehdotukseen. Anteeksi! Sanotte, että emme voi ymmärtää, miten väsyneitä te joskus olette. Koskettava kommentti, kiitos!

Haluamme täyttää toiveita ja lupaamme yrittää ymmärtää paremmin. Se lähtee siitä, että olemme lähempänä hoitotyötä. Sinne kentälle me tulemme yhä vahvemmin ensi vuonna.

Eva Agge

päätoimittaja

 

Längre historier och annan respons

Vi besökte Belgien för stoffanskaffning och snusade på etikundervisningens nya vindar. Dit lockades vi av det i hela världen unika etiklaboratoriet, där sjukskötare är patienter och sjukskötarstuderande sjukskötare. Läs hur det kändes för sjukskötare att bli vårdad och hänga naken i en lyftanordning på väg till badkaret.

Jag medger att vi inte hade kunnat söka oss till Leuven utan tidningen Sairaanhoitaja-Sjukskötarens egen etikgrupp och deras kontakter. Alla artiklar i detta nummer har planerats vid etikgruppens möte i juni. På sid. 14 hittar du en intervju med en gruppmedlem. Hen ansåg att anmälning av skadliga händelser ska utvidgas att gälla även etik.

Vi fick vidsynt kloka svar när vi bad unga sjukskötare lösa svåra etiska situationer i vårdarbetet. Exemplen kommer direkt från fältet. Har svaren träffat rätt?

En del av er har genom sampling även råkat bli svarare i vår läsarundersökning i september. Vi fick 50 sidor öppna kommentarer. ”Ovanligt riklig fritt formulerad respons”, bedömde vår forskare.

”Tidningen går in i sjukskötarens vardag”, kommenterade en svarare. ”Tidningen stöder min yrkes­skicklig­het och kollegialitet”, säger ni. ”Djupare, större, utförligare, inte bara skrap på ytan”, önskar ni. Ni har även tagit illa vid er när vi inte fastnat för ett förslag till artikel. Ursäkta! Ni säger att vi inte kan förstå hur trötta ni ibland är. En rörande kommentar, tack!

Vi vill uppfylla önskemål och lovar försöka förstå bättre. Det utgår från att vi är närmare vårdarbetet. Dit ut på fältet kommer med större kraft nästa år. Översättning: Hans Falck

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.