Eva Agge. Kuva: Pietari Hatanpää

SAIRAANHOITAJA-LEHTI: Sairaanhoitaja-lehden toimitusneuvoston tammikuun kokouksessa puhuttivat ajankohtaiset asiat, potilasturvallisuus ja HaiPro-ilmoitukset. HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksen laatupäällikkö Carita Löfqvist nosti esille oleellisen kysymyksen: Miten eri yksiköissä tuodaan näkyville haittatapahtumailmoituksen jälkeiset korjaavat toimet ja miten työntekijät saavat palautetta tehdyistä ilmoituksista? Kun minä teen ilmoituksen, miten asiaa lähdetään korjaamaan?

Jos tästä peruuttaa askeleen, voidaan kysyä, onko yksikössäni korostettu sitä, että kaikki haittatapahtumat on aina raportoitava. Ja onko minulla siihen työssäni realistisia mahdollisuuksia? Lienee selvää, että ellen ilmoituksen tehtyäni enää ikinä kuule mitään siitä, koen ilmoittamisen täysin turhaksi.

HUS:n kehittämispäällikkö Anniina Heikkilä kertoi, miten Jorvin sairaalassa huomattiin HaiPro-ilmoituksista, että eniten kaadutaan yhdeltä yöllä. Alettiin tutkia, mistä se johtuu. Selvisi, että niihin aikoihin yökkö kiertää huoneissa, potilaat havahtuvat ja lähtevät liikkeelle, valaistus on hämärä, potilaat unesta tokkuraisia. Selvitystyön jälkeen oli helppo ryhtyä korjaaviin toimiin.

Sairaanhoitajien asiat ovat aika lailla tapetilla uuden vuoden alkaessa. Kotihoito sakkaa, leikkausosaston erityisosaajat väsyvät jatkuvaan varallaoloon ja Sairaanhoitajaliiton kyselyssä selviää, että sairaanhoitajat tekevät paljon aivan muuta kuin varsinaisia työtehtäviään potilaan parissa. Kerromme näistä asioista tässä lehdessä sekä sähköisessä Sairaanhoitajaplus-uutiskirjeessä (13.2.) ja palaamme aiheisiin vuoden mittaan. Sairaanhoitajaliittoa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Eva Agge
Päätoimittaja

Lue lehteä digitaalisesti: http://shlehti.sairaanhoitajat.fi/

Var dröjer de korrigerande åtgärderna?

Vid Sairaanhoitaja-Sjukskötaren-tidningens redaktionsrådsmöte i januari väckte aktuella frågor, patientsäkerheten och HaiPro-rapporterna debatt. Kvalitetschefen för HUCS Hjärt- och lungcentrum Carita Löfqvist lyfte fram den väsentliga frågan: Hur för man i olika enheter fram de korrigerande åtgärderna efter HaiPro-rapporter om avvikande händelser och hur får arbetstagarna respons om gjorda rapporter? När jag gör en rapport, vad gör man för att korrigera saken?

Om man från detta tar ett steg tillbaka kan man fråga om man i min enhet betonat att alla avvikande händelser alltid ska rapporteras. Och har jag realistiska möjligheter till det i mitt arbete? Det torde vara klart att om jag efter en rapport aldrig hör något om den uppfattar jag rapporteringen som helt onödig.

HNS utvecklingschef Anniina Heikkilä berättade hur man på Jorvs sjukhus av HaiPro-rapporterna märkte att patienter oftast faller omkull klockan ett på natten. Man började undersöka vad det beror på. Det framgick att den tiden gick nattskötaren rond i rummen, patienterna vaknade till och började gå omkring, belysningen var skum, patienterna sömndruckna. Efter utredningsarbetet var det lätt att inleda korrigerande åtgärder.

Sjukskötarnas frågor är i stor utsträckning på tapeten i början av det nya året. Hemvården sackar, operationsavdelningens specialkunniga tröttnar på ständig beredskap och ur Sjuksköterskeförbundets enkät framgår att sjukskötarna gör mycket annat än sina egentliga arbetsuppgifter med patienterna. Vi berättar om dessa frågor både i det elektroniska Sairaanhoitajaplus-nyhetsbrevet (13.2) och återkommer till temat under årets gång. Sjuksköterskeförbundet behövs nu mer än någonsin.

Eva Agge
Chefredaktör

Läs digital: http://shlehti.sairaanhoitajat.fi/

Översättning Hans Falck

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.