Eva Agge. Kuva: Pietari Hatanpää

Eva Agge. Kuva: Pietari Hatanpää

SAIRAANHOITAJA-LEHTI: Raappanan biisi Chilii soi päässäni uuden vuoden alkaessa. ”Löytyykö liekkii, löytyykö tulta? Joko sulle alko selvii, mitä haluun sulta?”, laulaa Yasemin.
Ehkä kyse on tulisesta romanssista, mutta liekkiä kannattaa puhallella tänä vuonna myös omaan työhönsä.
Suomen satavuotisjuhlavuoden 2017 kunniaksi Sairaanhoitajaliitto jakaa merkittävän 100 000 euron apurahapotin jäsenilleen. Hakuaika alkaa tammikuussa. ”Liitto haluaa kaikin tavoin kannustaa jäseniään kehittämään itseään”, sanoo puheenjohtaja Nina Hahtela.
Sairaanhoitajaliiton jäsenet voivat saada apurahaa esimerkiksi hoitotyön kongresseihin, konferensseihin, koulutuspäiviin, seminaareihin ja opintomatkoihin tai tutkimukseen ja kehittämiseen. Lisäksi opinnoissaan menestynyt sairaanhoitajaopiskelija voi saada stipendin Katriina Laaksosen -rahastosta. Kriteereinä on menestyminen kliinisessä harjoittelussa, vahvan ammatillisen kehittymisen osoittaminen ja rohkeus toimia työyhteisön jäsenenä ja hoitotyön puolestapuhujana. Esimiehet ja opettajat voivat ehdottaa opiskelijastipendin saajia. Vink, vink!
Bongasin Sairaanhoitajat.fi-sivustolta uutisoinnin Uudenmaan sairaanhoitajien tilaisuudesta, jossa keskusteltiin sairaanhoitajien työstä. THL:n viestintäjohtaja, sairaanhoitaja Kaarina Wilskman heitti tilaisuudessa kuuman ajatuksen: ”Kannattaa omassa työssään pitää huolta siitä, että täyttää laatukriteerit.”
Sitä varten, hyvät sairaanhoitajat: hakekaa huhtikuun loppuun mennessä apurahaa.
Hyvää satavuotisjuhlavuotta! Liekkiä ja chiliä, työhön!

Eva Agge
päätoimittaja

sairaanhoitajat.fi/etu/opintoapuraha
sairaanhoitajat.fi/etu/opiskelijastipendi

Finns det flammor?
Raappanas låt Chilii klingar i mitt huvud när det nya året börjar.
”Löytyykö liekkii, löytyykö tulta? Joko sulle alko selvii, mitä haluun sulta?” (”Finns det flammor, finns det eld? Börjar det klarna för dig vad jag vill av dig?”) sjunger Yasemin.
Kanske är det frågan om en eldig romans, men det lönar sig att blåsa på flamman även i sitt eget arbete.
Finlands hundraårsjubileum 2017 till ära delar Sjuksköterskeförbundet ut en betydande stipendiepott om 100 000 euro till medlemmar. Ansökningstiden börjar i januari. ”Förbundet önskar på allt sätt sporra sina medlemmar att utvecklas sig själv”, säger ordföranden Nina Hahtela.
Sjuksköterskeförbundets medlemmar kan få stipendier t.ex. för vårdkongresser, konferenser, kurser, seminarier och studieresor eller för forskning och utveckling. Dessutom kan en i studierna framgångsrik sjukskötarstuderande få ett stipendium från Katriina Laaksonens fond. Kriterier är framgång i klinisk praktik, påvisat stark professionell utveckling och mod att verka som medlem i arbetsgemenskapen och tala för vårdarbetet. Chefer och lärare kan föreslå mottagare av studerandestipendiet. Vink, vink!
Jag bongade på sajten Sairaanhoitajat.fi nyheten om en sammankomst där man diskuterade sjukskötarnas arbete. Kommunikationschefen för THL, sjukskötaren Kaarina Wilskman kastade vid mötet fram en het tanke: ”Det är skäl att i det egna arbetet se till att man fyller kvalitetskriterierna”.
Därför, bästa sjukskötare: ansök stipendium före utgången av april.
Gott hundraårsjubileumsår! Flammor och chili, för arbetet!

sairaanhoitajat.fi/etu/opintoapuraha
sairaanhoitajat.fi/etu/opiskelijastipendi

Eva Agge
chefredaktör

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.