Eva Agge. Kuva: Pietari Hatanpää

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa lähdettiin kehittämään hoitotiimityöskentelyä, koska haluttiin tehostaa potilaan saamaa hoitoa ja parantaa työntekijöiden välistä yhteistyötä. Psykiatrian palveluyksikkö oli muutenkin muutosten kourissa: sairaalapaikkoja vähennettiin ja avohoidon painotus kasvoi. Hoitotiimityöskentely on moderni tapa toimia, ja mikä tärkeintä, se tukee työssä jaksamista. Kun vastuu potilaan hoidosta jakautuu, myös työryhmän yhteistyö ja luottamus kollegan ammattitaitoon paranee.

Aluksi hoitotiimityöskentelyssä nähtiin uhkia: asioiden hoitaminen yhteisvastuullisesti ei voi onnistua: sovitut asiat saattavat jäädä hoitamatta.

Nyttemmin hoitotiimimalli on korvannut psykiatrialla perinteisesti käytössä olleen omahoitajamallin. Pääasiallinen hoitovastuu on siirtynyt yksittäiseltä työntekijältä hoitotiimille. Työntekijän aiemmin kokema suuri kuormitus ja hoitovastuu jakautuvat nyt tiimin laajemmille hartioille. Omahoitaja–lääkäri-työparin sijaan joka työvuorossa on hoitotiimin jäsen, joka edistää potilaan hoitoa.

Yksittäiseen työntekijään kohdistuva kuormitus on vähentynyt, ja eri ammattiryhmien yhteistoiminnallisuus on lisääntynyt. Potilasta hoito on suunnitelmallista ja tehokasta ja sairaalahoitojaksot ovat lyhentyneet.

Hyvästä kehittämistyöstä on aina ilo lukea ja hyvin usein käy niin, että aiemmin käytössä ollut malli alkaa tuntua hassulta tai järjettömältä. Niin nytkin: miten ihmeessä yhdelle ihmiselle sysättiin ennen niin paljon vastuuta, jota oli raskas kantaa? Miten ihmeessä selvittiin ilman koko tiimin moniammatillista työpanosta?

Eva Agge
päätoimittaja

 

Du är inte (längre) ensam

Vid Kuopio universitetscentralsjukhus började man utveckla arbete i vårdteam efersom man ville effektivera vården som patienten får och förbättra samarbetet mellan personalen. Psykiatriska serviceenheten kämpade även annars med förändringar: sjukhusplatserna minskades och öppenvården prioriterades.

Vårdteamarbetet är ett modernt sätt att arbeta, och vad som är viktigast, det stödjer orkandet i arbetet. När ansvaret för patientens vård fördelas förbättras även arbetsgruppens samarbete och förtroendet för kollegans yrkesskicklighet ökar.

I början såg man hot i vårdteamarbetet: att sköta saker med gemensamt ansvar kan inte lyckas: överenskomna saker kan bli ogjorda.

Numera har vårdmodellen ersatt den i psykiatrin tidigare tillämpade egenvårdarmodellen. Det huvudsakliga vårdansvaret har övergått från enskilda personer till ett vårdteam. Den stora belastningen och ansvaret som vårdarna tidigare erfor fördelas nu på teamets bredare skuldror. I stället för egenvårdar-läkararbetspar finns i varje arbetsskift en medlem av vårdteamet som arbetar för patientens vård.

Belastningen som riktades på en enskild vårdare har minskat och olika yrkesgruppers samarbete har ökat. Patientens vård är systematiskt och effektivt och sjukhusvårdperioderna har blivit kortare.

Om bra utvecklingsarbete är det alltid trevligt att läsa och ofta blir det så att tidigare begagnade modeller börjar det kännas konstigt eller galet. Så även nu: hur i all världen föste man tidigare på en person så mycket ansvar som det var tungt att bära? Hur i all världen klarade man sig utan hela teamets multiprofessionella arbetsinsats? Översättning: Hans Falck

Eva Agge
chefredaktör

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.